Human Resource Bank
ŠMAUZER s.r.o.O SPOLOČNOSTI


SLUŽBY


REFERENCIE


KONTAKTY
REFERENCIE• APM Automotive protection M, s. r. o.

• HKS Forge, s.r.o.

• Slovarm a.s.

• Automotive Group SK, s.r.o.
Zabezpečenie personálneho lízingu a komplexné poradensko-konzultačné služby v oblasti riadenia ľudských zdrojov.
www.hrbank.eu • Copyright © 2015 • ŠMAUZER, s.r.o. • Hviezdoslavova 116 • 90101 Malacky • IČO: 35687100 • IČ DPH: SK 2020823541
Oznámenie o ochrane os. údajov