Human Resource Bank
ŠMAUZER s.r.o.O SPOLOČNOSTI


SLUŽBY


REFERENCIE


KONTAKTY
KONTAKTYŠMAUZER, s.r.o.
Hviezdoslavova 116
90101 Malacky

IČO: 35687100
IČ DPH: SK2020823541

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Odd Sro, vložka 10699/B


e-mail: info@hrbank.eu

tel.: +421908111881


Zabezpečenie personálneho lízingu a komplexné poradensko-konzultačné služby v oblasti riadenia ľudských zdrojov.
www.hrbank.eu • Copyright © 2015 • ŠMAUZER, s.r.o. • Hviezdoslavova 116 • 90101 Malacky • IČO: 35687100 • IČ DPH: SK 2020823541
Oznámenie o ochrane os. údajov