Human Resource Bank
ŠMAUZER s.r.o.O SPOLOČNOSTI


SLUŽBY


REFERENCIE


KONTAKTY
O SPOLOČNOSTINašou prioritou je Vaša spokojnosť. Prednosťou našej spoločnosti je profesionalita a dlhoročná skúsenosť na trhu. Samozrejmosťou je osobný prístup a vysoká spoľahlivosť.

Spoločnosť ŠMAUZER s.r.o. zabezpečuje pre svojich obchodných partnerov personálny lízing a komplexné poradensko-konzultačné služby v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Pre klientov dodávame kvalitnú pracovnú silu formou ADZ (agentúra dočasného zamestnávania). Naša spoločnosť je držiteľom licencie MPSVaR SR podľa Zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Dočasne prideľujeme pracovné sily v oblastiach výroby, logistiky, údržby a rôzne pozície podľa požiadaviek obchodného partnera.

Naša spoločnosť preberá na seba všetky potrebné pracovno-právne úkony, personálnu a mzdovú agendu voči zamestnancom a garantuje v opodstatnenom prípade náhradu pracovníkov. Šetrí tak čas a odbremení zamestnávateľa od akýchkoľvek starostí a záťaže spojených s komplikovaným riešením vzniknutej personálnej situácie.


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.Zabezpečenie personálneho lízingu a komplexné poradensko-konzultačné služby v oblasti riadenia ľudských zdrojov.
www.hrbank.eu • Copyright © 2015 • ŠMAUZER, s.r.o. • Hviezdoslavova 116 • 90101 Malacky • IČO: 35687100 • IČ DPH: SK 2020823541
Oznámenie o ochrane os. údajov